Barankovics emlékkönyv

A visszaemlékezések szerepe a múlt feltárásában

A történelem szubjektív forrásai az emberek által megélt történelem fontos dokumentumai. Egyféle „személyes hitelességet” képviselnek, hiszen mindenki másként élte át az eseményeket, és ennek nyomán eltérő elbeszélések jöttek létre. Ezért van az, hogy a visszaemlékezők gyakran nem ismerik el a történtek más értelmezését, csak azt tartják igaznak, amit ők tapasztaltak.


Desewffy Gyula megemlékezése Barankovics Istvánról

Barankovics István a Demokrata Néppárt főtitkára volt, egyike azoknak a magyar politikusoknak, akiket a Rákosi korszak megpróbált a magyar közvélemény emlékezetéből kitörölni. Rákosiék koncepciójában nem volt helye a Barankovicsék által hirdetett kereszténydemokrata elveknek...


Emlékezés egy Magyar Kereszténydemokrata Államférfiúra - Mézes Miklós

Az idők homokóráján gyorsan lepergett tíz esztendő. Ez év márciusában lesz tíz éve, hogy Közép és Kelet-Európa legnagyobb Keresztény Politikai Pártjának a Magyar Demokrata Néppártnak vezére, dr. Barankovics István, 68 éves korábban New York városában örök álomra hajtotta fejét...


Gy. Pethe Ferenc: Immár hazai földben a számkivetett Barankovics is

Az államférfiúi képességekkel megáldott, nagyreményű közéleti férfiú hamvait a nemzet kegyelete hazahozatta, és december 13-án, 95. születésnapján méltó módon temette el immár hazai földbe s örök nyugalomra a Fiumei úti nemzeti sírkertben.

Mint Barankovics sorstársa a számkivetésben azt kívánnám, hogy fennkölt, puritán egyénisége legyen példakép, jelentős szellemi hagyatéka pedig nemzeti örökség a jövő magyar nemzedékek számára....